Om oss

vår nye lokale

Dr David de Clive-Lowe MB BS

er engelsk og utdannet lege fra London University i 1979. Han har jobbet i England på sykehus og i 12 år som allmennpraktiker i England i egen praksis. Han har i tillegg videre utdanning i akupunktur , homeopati, vitamin og mineral terapi (ortomolekylær medisin), og chelat-behandling som har vært en del av hans praksis de siste 20 årene. Han kom til Norge i 1998, og jobbet som kommunelege i Namsskogan før han startet Leuthen-Klinikken på Leuthenhaven i Trondheim i år 2000.

Han jobber fortsatt som allmennpraktiker, d.v.s. tar imot pasienter med forskjellige plager, for å gi råd om livsstil, spesielt i forhold til kosthod og behandlings opplegg. Han kan tilby alle vanlige allmennlegetjenester, men har valgt å stå utenfor fastlegeordningen. Dette fordi fastlegordningen ikke tillater tidsrammen som kreves når pasienter skal utredes etter naturmedisinske prinsipper. Dette betyr at han står utenfor refusjonsordningen, men også at de som ønsker kan søke hjelp hos han.

Reidun de Clive-Lowe

ble ferdig utdannet homeopat på Arcanum i Göteborg, i 1991, og har benyttet faget i behandling av både mennesker og dyr.

Høsten 94 reiste hun til India hvor hun tilbragte 6 mnd, hvorav 3 mnd i et ashram. Der deltok hun i behandlingen av landsbyfolket med homeopati og akupunktur i ashramets poliklinikk. Hun har siden deltatt på mange kurs med kjente norske og utenlandske foredragsholdere og brenner for faget.

Videre ble hun utdannet soneterapeut i 1990, og har benyttet soneterapi mye, bl.a i forbindelse med barnløshet med gode resultater.

Akupunkturutdannelse fra 1994, med 6 mnd praksisopphold på forskjellige sykehus i Beijing.

Reidun ble utdannet yoga lærer i India høsten 2008, gjennom YogaLife.org, og har til hensikt å fortsette å utvikle sin yogapraksis gjennom videre studier i faget både her hjemme og i Gøteborg fra høsten 2010.