Hjem

LEUTHEN-KLINIKKEN åpnes igjen fra 1.juni

Besøksadresse: Hognesaunvegen 109, 7513 Stjørdal

Leuthen-klinikken AS er en helseklinikk hvor det tilbys alternativ og komplimentærmedisin som homeopati, akupunktur, bio-resonance, fotsoneterapi, bl.a..

Leuthen-klinikken ledes av David de Clive-Lowe i samarbeid med Homeopat Reidun de Clive-Lowe

Vår filosofi og mål er å finne veien tilbake til god helse. Dette oppnås gjennom kartlegging og utredning av pasienten ved bruk av forskjellige undersøkelser. Målsettningen er å finne bakenforliggende årsak til plager, og ut i fra det komme fram til et behandlingsopplegg.

Leuthen-Klinikken ble etablert i 2000 på Leuthenhaven i Trondheim. I mars 2010 flyttet klinikken til Stjørdal

I mars 2019 sluttet Leuthen-klinikken AS å fungere som et legekontor.

Klinikken ledes av Dr.David de Clive-Lowe i samarbeid med Homeopat MNHL Reidun de Clive-Lowe

 

 

 Klikk her for å kontakte oss