Hjem

Besøksadresse: Hognesaunvegen 109, 7513 Stjørdal

Leuthen-klinikken er en tverrfaglig helseklinikk hvor det tilbys skolemedisin, samt muligheter for alternativ og komplimentærmedisin i kombinasjon.

Klinikken ledes av allmenpraktiker Dr.David de Clive-Lowe i samarbeid med Homeopat MNHL Reidun de Clive-Lowe

Vår filosofi og mål er å finne veien tilbake til god helse. Dette oppnås gjennom kartlegging og utredning av pasienten ved bruk av forskjellige undersøkelser. Målsettningen er å finne bakenforliggende årsak til plager, og ut i fra det komme fram til et behandlingsopplegg.

Leuthen-Klinikken ble etablert i 2000 på Leuthenhaven i Trondheim. I mars 2010, etter en lengre periode i Gildheimsveien i Trondheim, flyttet klinikken til nye lokaler på Stjørdal

 

 Klikk her for å kontakte oss